Wij hebben respect voor elke overtuiging. U kan altijd beroep doen op de parochiepriester of pastorale medewerker. Bovendien nodigen we u elke week uit om de eucharistieviering bijwonen. Bent u andere overtuigingen genegen, dan leggen wij graag contact met de bedienaars ervan.