Missie

Groep SF geeft aan de oudere de unieke kans om samen met een deskundig team een zorgtocht uit te stippelen.
De kernwaarden mensgericht, eenvoud, en integriteit zijn ons kompas om deze tocht onder regie van de oudere te ondernemen.
De kwaliteit van deze tocht is het resultaat van een gezamelijke inspanning van alle betrokkenen.

Samen onderweg...

 

M ensgericht

E envoud

I ntegriteit