Vlot de thuiszorg even niet? Wil uw mantelzorger er enkele dagen tussenuit? Of vraagt de overgang van een ziekenhuisopname naar uw eigen thuis nog tijd? Dan geven wij aangepaste ondersteuning als tijdelijke oplossing.

Bepaalde duur

Ons centrum voor kortverblijf biedt tijdelijke opvang aan zorgbehoevende ouderen. In essentie richten we ons tot senioren die na een verblijf van bepaalde duur terugkeren naar hun vertrouwde thuismilieu. 

Dezelfde zorgen

Het kortverblijf biedt dezelfde diensten aan als het woonzorgcentrum: hygiënische en verpleegkundige verzorging, activering en revalidatie, animatie- en ontspanningsactiviteiten, psychosociale ondersteuning en sociale contacten met andere bewoners. Ook de kamers hebben gelijkaardige voorzieningen. Voor een optimaal comfort beschikt u er over een televisie, telefoon en koelkast.