Dit jaar zal door de verspreiding van Covid-19 de herinneringsviering voor de overleden bewoners niet kunnen plaatsvinden. We houden er wel aan om op een later moment met de families samen te komen om de overleden bewoners op een passende manier te herdenken. In deze periode van Allerheiligen zijn onze gedachten heel speciaal bij hen en bij een collega waarvan we dit jaar hebben moeten afscheid nemen.