Zorg waarbij de beleving centraal staat wordt steeds belangrijker om bewoners van woonzorgcentra actief te houden.

Met de opbrengst van ons eetfestijn hadden wij de mogelijkheid om een belevenistafel aan te kopen.

Wat is nu zo een belevenistafel?

Het is een verplaatsbare, rolstoelvriendelijke tafel die op elke gewenste plek neergezet kan worden. Het belangrijkste kenmerk van de BelevenisTafel is dat mensen samen aan tafel zitten en gezamenlijk activiteiten kunnen uitvoeren.

De software van de BelevenisTafel biedt bewoners ontspanning, beleving en stimulering van het geheugen. Bovendien helpt de software de apathie van de dementerende oudere te doorbreken.

Wij danken iedere persoon van harte die ons op zijn manier gesteund heeft om deze aankoop te verwezenlijken en zo heeft bijgedragen tot een nog gevarieerdere dagbesteding voor onze bewoners.