Het Agentschap Zorg- en Gezondheid besliste dat het bezoekrecht voor de woonzorgcentra vanaf woensdag 10 juni verder versoepeld kan worden. Maar de veiligheid van de bewoners en de medewerkers blijft de absolute basisvoorwaarde. Wij dienen te waken over het maximaal aantal bezoekers dat gelijktijdig toegelaten kan worden en over de strikte veiligheidsmaatregelen die hierbij gehanteerd dienen te worden (mondmaskers, ontsmetting,…). Zowel de overheid als de deskundigen beklemtonen dat dit alles een héél voorzichtige stap naar het ‘nieuwe normaal’ moet worden. 

Vanaf 10/06 zullen we bezoek toelaten onder volgende voorwaarden:

Bezoek kan elke dag van 14u00 tot 17u00. Maximaal 1 bezoek (van maximum 2 personen) per dag voor beperkte duur, wordt toegestaan. Kinderen onder de 12j. zijn niet toegelaten.
De bezoeker mag gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoond hebben, en de laatste 14 dagen niet positief getest zijn op COVID-19. Indien de bewoner symptomen vertoont, zal geen bezoek worden toegelaten.
Bezoek kan op de kamer mits SOCIAL DISTANCING (1.5 m). De voorziene bezoekersruimtes (klaproos/terras) blijven ook nog toegankelijk wanneer men verkiest toch niet op de kamer te gaan.
Het op voorhand boeken van uw bezoek  (via www.afspraak.be) is niet meer nodig.
Bij het onthaal moet elke bezoeker zich registreren en wordt de temperatuur gecontroleerd. Hij ontsmet er zijn handen en draagt gedurende het ganse bezoek een mondmasker, dat hij zelf meebrengt.
Er wordt de bezoeker gevraagd niet onnodig door het woonzorgcentrum wandelen om kruising zoveel mogelijk te vermijden; een wandeling buiten rond de gebouwen is toegelaten. Beperk het bezoek tot uw eigen familielid of verwant en ga zeker niet bij andere bewoners langs.
Pakjes met voeding of drank kunnen bij het bezoek meegebracht worden naar de kamer.
De regeling voor de was, is tot nader order, nog steeds van kracht.
De bewoner mag het woonzorgcentrum nog niet verlaten voor een huisbezoek
De bezoeker kan enkel het bezoekerstoilet aan de cafetaria gebruiken.
De cafetaria zal voorlopig nog gesloten blijven.
Er wordt gevraagd om samen niets te nuttigen en het mondmasker steeds te dragen.
Voor consultaties buitenshuis mag de familie terug instaan voor het vervoer.

Deze maatregelen kunnen ten allen tijde worden teruggeschroefd. Het bezoek kan ook worden geweigerd indien de regels niet gerespecteerd worden. Alvast bedankt voor uw medewerking.