Naar aanleiding van de stijgend aantal besmettingen, is van overheidswege een verstrenging opgelegd voor het bezoek in woonzorgcentra.

U kan dit nakijken op de volgende link https://www.departementwvg.be/taskforce van de Vlaamse Taskforce COVID-19.

Om deze reden is de volgende bezoekersregeling in Sint Anna van kracht:

VANAF 25/07 IS ENKEL BEZOEK MOGELIJK TIJDENS WEEKDAGEN!

Elk bezoek moet online via deze link geregistreerd worden. (www.afspraken.be, zoeken op Sint-Anna).
Enkel bezoek tijdens weekdagen van 14u tot 17u (niet in weekend).
Elk bezoek is beperkt tot 1 uur, met 1 persoon.
Per uur (14u- 15u, 15u-16u, 16u-17u) kunnen er zich maximaal 12 bezoekers registreren.
Na 1 uur wordt het bezoek gevraagd om het woonzorgcentrum te verlaten (uitgang via deur aan terras).
Het bezoek is verboden op de kamer: er zijn zitplaatsen in de kapel of de klaproos voorzien. Bij voorkeur kan het bezoek buiten op het terras gebeuren.

Verder blijven de volgende maatregelen van kracht:

MONDMASDKER VERPLICHT IN ELKE OMSTANDIGHEID

HOU   1,5 METER AFSTAND

VERPLAATS JE NIET ONNODIG IN HET WOONZORGCENTRUM

VERPLICHTE HANDONTSMETTING BIJ TOEGANG EN VERLATEN VAN HET WOONZORGCENTRUM

De bezoeker mag gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoond hebben, en de laatste 14 dagen niet positief getest zijn op COVID-19.

Wij zijn ons bewust dat dit geen aangename beslissingen zijn en voor de bewoners zal dit een impact zal hebben. Maar gezien het toenemend aantal besmettingen in de maatschappij, kunnen wij geen risico nemen.

De infectiesneeuwbal mag geen lawine worden. Jullie met ons, wij met jullie: samen tegen Corona. Samen sterk.

Jan De Maeseneire                                                                            Dr. Geert Goossens

Directeur                                                                                           CRA