Organogram vzw Groep Sint-Franciscus

 

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering houdt toezicht op de werking van de vzw en vergadert twee keer per jaar. De Algemene Vergadering is als volgt samengesteld:

E.Z. Nicole BAEYENS
Dhr. Noël CIERKENS
Dr. Hilde DE NUTTE
Dhr. Geert HERMANS
Dhr. Marc LATAIRE
Dhr. Frank MEERSSCHAUT
E.Z. Louise SCHEPENS
E.Z. Marie Céline SEGHERS
Dr. Patricia SOUFFRIAU
Mevr. Sara STEYAERT
Mevr. Ann TAELEMANS
Dhr. Jean Marie VAN CAUWENBERGE
E.Z. Rita VAN LABEKE
Dhr. Johan VANDEN HERREWEGEN
E.Z. Linda VANDENBERGH
Dhr. Frank VERBEKE
Dhr. Wim VERCRUYSSEN
E.Z. Elza VERLOO
Dhr. Tarsi WINDEY
Dhr. Filip WYBRAEKE

 

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur vergadert in principe 4x op jaarbasis en is als volgt samengesteld:

E.Z. Nicole BAEYENS, Ondervoorzitter.
Dhr. Noël CIERKENS.
Dr. Hilde DE NUTTE.
Dhr. Marc LATAIRE.
Dhr. Frank MEERSSCHAUT, Secretaris-Schatbewaarder.
E.Z. Louise SCHEPENS.
Dr. Patty SOUFFRIAU.
E.Z. Linda VANDENBERGH
Dhr. Wim VERCRUYSSEN, Gedelegeerd Bestuurder.
Dhr. Tarsi WINDEY, Voorzitter.

Directiecomité

Het Directiecomité, dat maandelijks vergadert, bepaalt het operationeel beleid van de vzw en tracht in het bijzonder de onderlinge afstemming en cohesie tussen de voorzieningen te optimaliseren. Het Directiecomité is als volgt samengesteld:

Jan De Maeseneire Directeur WZC Sint Anna (Haaltert)  
Christian Geenens Directeur WZC De Zilverlinde (Oosterzele)

 

Christophe Temmerman Directeur WZC Sint Jozef (Haaltert)

 

Tine T'Kindt

Directeur OLV Ter Veldbloemen & De Zilverlinde (Oosterzele)

 
Helga De Pelsmaeker

Directeur Sint-Franciscustehuis (Brakel)

 

Wim Vercruyssen

Gedelegeerd Bestuurder VZW