Organogram vzw Groep Sint-Franciscus

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering houdt toezicht op de werking van de vzw en vergadert twee keer per jaar. De Algemene Vergadering is als volgt samengesteld:

E.Z. Nicole BAEYENS.
Dhr. Noël CIERKENS.
Mevr. Hilde DE NUTTE.
Dhr. Marc LATAIRE.
Dhr. Frank MEERSSCHAUT.
E.Z. Louise SCHEPENS.
E.Z. Marie Céline SEGHERS
Dr. Patty SOUFFRIAU.
Mevr. Sara STEYAERT.
E.Z. Linda VANDENBERGH.
Dhr. Wim VERCRUYSSEN.
E.Z. Elza VERLOO.
Dhr. Tarsi WINDEY.
Dhr. Filip WYBRAEKE.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur vergadert in principe 4x op jaarbasis en is als volgt samengesteld:

E.Z. Nicole BAEYENS, Ondervoorzitter.
Dhr. Noël CIERKENS.
Dr. Hilde DE NUTTE.
Dhr. Marc LATAIRE.
Dhr. Frank MEERSSCHAUT, Secretaris-Schatbewaarder.
E.Z. Louise SCHEPENS.
Dr. Patty SOUFFRIAU.
E.Z. Linda VANDENBERGH
Dhr. Wim VERCRUYSSEN, Gedelegeerd Bestuurder.
Dhr. Tarsi WINDEY, Voorzitter.

Directiecomité

Het Directiecomité, dat maandelijks vergadert, bepaalt het operationeel beleid van de vzw en tracht in het bijzonder de onderlinge afstemming en cohesie tussen de voorzieningen te optimaliseren. Het Directiecomité is als volgt samengesteld:

Jan De Maeseneire Directeur WZC Sint Anna (Haaltert)  
Christian Geenens Directeur WZC De Zilverlinde (Oosterzele)

 

Christophe Temmerman Directeur WZC Sint Jozef (Haaltert)

 

Tine T'Kindt

Directeur OLV Ter Veldbloemen & De Zilverlinde (Oosterzele)

 
Helga De Pelsmaeker

Directeur Sint-Franciscustehuis (Brakel)

 

Wim Vercruyssen

Gedelegeerd Bestuurder VZW